top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Наблюдателна кула

КОНЦЕПЦИЯ

Водещата цел при разработването на това съоръжение е да си осигури достъпно и защитено място подходящо за извършване на наблюдения. Наблюдателната кула е със спираловидна форма и достига до височина 12,00 м. Във връзка с предотвратяването на инциденти, по цялата дължина на водещата пътека и предвидено да се изгради предпазен парапет с височина 1.20 м.КОНСТРУКЦИЯ

Съоръжението е разположено на площ от 50,20 кв.м. (кръг с диаметър 8,00 м.)

Конструкцията е стоманена върху стоманобетонов фундамент. Подовата настилка на водещата пътека се предвижда да бъде изпълнена с дъсчена обшивка.

bottom of page