top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Беседка

КОНЦЕПЦИЯ

Глваната цел при разработването на бедеката е да се постигне взаимовръзка между естетическа красота и функионално удобство. Разглежданата паркова беседка предоставя ефективни защитни функции срещу слънце и дъжд. Осигурени са пет удобни места за сядане, като между тях е предидено необходимото място за поставяне на маса с диаметър ф110 см.КОНСТРУКЦИЯ

Съоръжението е разположено на площ от 10,50 кв.м.

Конструкцията е смесена и се състои от монолитни стоманобетонни елементи в комбинация с дървена конструкция. Предвижда се настилката и част от облицовката по стоманобетонните елементи да е от декоративни тукли. Завършващия слой на покривното покритие ще е от битумни керемиди.ОБЗАВЕЖДАНЕ:

маса – 1 брой

bottom of page