top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Футбол и волейбол

КОНЦЕПЦИЯ

Комбинираната спортна площадка се състои от едно игрище за минифутбол и едно игрище за волейбол, като между тях се предвижда да бъдат разположени трибуни.

Разработени са два варианта за тази площадка:Първи вариант - игрищата са проектирани съгласно нормативите за проектиране на спортни съоръжения и в съответствие със спортно-техническите изисквания на българските и международните федерации по спорт при провеждане на национални и международни състезания. Предвидени са по 180 бр. зрителски места за всяко игрище.

Игрището за минифутбол е с размери 40,0x20,0 м., като размерите на игралното поле са 38,0x18,0 м.

Игрището за волейбол е с размери 40,0x20,0 м., като размерите на игралното поле са 18,0x9,0 м.

Комбинираната спортната площадка е разположена на площ от 1991,00 кв.м. (40,80 x48,80 кв.м.).Втори вариант - игрищата са подходящи за учебно-тренировъчни и развлекателни занимания. Предвидени са по 114 бр. зрителски места за всяко игрище.

Игрището за минифутбол е с размери 27,0x17,0 м., като размерите на игралното поле са 25,0x15,0 м.

Игрището за волейбол е с размери 25,0x16,0 м., като размерите на игралното поле са 18,0x9,0 м.

Комбинираната спортната площадка е разположена на площ от 1162,00 кв.м. (27,80 x41,80 кв.м.).

КОНСТРУКЦИЯ

Решението е с 4-слойна акрилна разливна настилка. Този тип настилка е предвидено да се положи върху гумена подложка залепена за гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Около спортната площадка ще бъде изпълнена метална ограда.

bottom of page