top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Баскетбол и тенис на маса

КОНЦЕПЦИЯ

Комбинираната спортна площадка се състои от игрище за баскетбол с един кош и игрище с две тенис маси. За двете игрища са предвидени общо 45 бр. зрителски места.

Игрищата са подходящи за развлекателни и учебно-тренировъчни занимания.

Игрището за баскетбол е с размери 15,0x15,0 м.

Игрището за тенис на маса е с размери 17,0x4,2 м.КОНСТРУКЦИЯ

Комбинираната спортната площадка е разположена на площ от 388,00 кв.м. (17,8 x21,8кв.м.). Решението е с 4-слойна акрилна разливна настилка. Този тип настилка е предвидено да се положи върху гумена подложка залепена за гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Около спортната площадка ще бъде изпълнена метална ограда.

bottom of page