top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Баскетбол

КОНЦЕПЦИЯ

Спортната площадка се състои от игрище за баскетбол с два коша, разположено в окръжност с радиус 9.05 м. Към игрището са предвидени общо 72 бр. зрителски места, разположени в ивица с ширина 160 см.

Игрищата са подходящи за развлекателни и учебно-тренировъчни занимания.КОНСТРУКЦИЯ

Комбинираната спортната площадка е разположена на площ от 363,00 кв.м. като площта на игрището е 257,3 кв.м. Решението е с 4-слойна акрилна разливна настилка. Този тип настилка е предвидено да се положи върху гумена подложка залепена за гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Около спортната площадка ще бъде изпълнена метална ограда.

bottom of page