top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Традиции

КОНЦЕПЦИЯ

Сензорната пътека представлява комбинация от изображения, които се залепят върху подовата настилка. Изображенията съставят различни игри, като наставляват децата да се движат по тях. Игрите включват движения като скачане, балансиране, завъртане, подскоци на един крак и др. Чрез комбинация от уникален графичен дизайн на изображенията и интересни игри децата могат да се забавляват, като същевременно извършват физическа дейност и освобождават натрупана енергия.

Конкретният проект представлява карта на България изобразена в цветовете на българското знаме. Около картата са подредени стъпки, които проследяват стъпките на типичното българско „Право хоро“. Всички стъпки са оцветени в зелен и червен цвят, като цветовете съотвестват ляв или десен крак. Пред някои от стъпките има изобразени бели стрелки, които да показват движение с крака напред. Стъпките проследяват точно хорото, като дават възможност на децата чрез игра да се запознаят с българският традиционен танц. Стъпките за хорото следват елипса, като дават възможност за непрекъснато движение. Обикаляйки около картата на България, децата се запознават с географската форма на страната, а чрез танцуването на традиционни танци се цели повишавне на вниманието на децата към традициите и обичаите на България.МАТЕРИАЛИ

Габаритни размери 3.70/2.80 м. За направата на пътеката е използвано PVC фолио , върху което е отпечатано уникално разработения за съответния проект дизайн. Всички готови изображения се ламинирани със специален ламинат, проектиран да обслужва обществени сгради с голямо натоварване на хора. Монтажа се извършва по разработена монтажна схема върху добре почистена основа.

bottom of page