top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Континенти

КОНЦЕПЦИЯ

Сензорната пътека представлява комбинация от изображения, които се залепят върху подовата настилка. Изображенията съставят различни игри, като наставляват децата да се движат по тях. Игрите включват движения като скачане, балансиране, завъртане, подскоци на един крак и др. Чрез комбинация от уникален графичен дизайн на изображенията и интересни игри децата могат да се забавляват, като същевременно извършват физическа дейност и освобождават натрупана енергия.

Конкретният проект представлява пътека, която води децата през шест континента на света и ги запознава с живтотинското им разнообазие. Пътеката е оформента като пътуване през всеки един от континентите (Австралия, Азия, Африка, Европа, Южна Америка, Северна Америка), като във всеки от тях децата се запознават с животни, които обитават съответния континент и са типични за него. Предвидени за по две пътеки между всеки два континента, една за напускането му и една за пристигане на него. Пътеките са оформени като стъпки на съответните животни, от които започват. Стъпките са оформени под формата на интересни и цветни игри, които могат да се преминават както индивидуално, така и в отбори. Между континентите има оформени острови с игра за завъртане, на които децата се завъртат и сменят животното, както и стъпките. Пътеката може да се преминава в две посоки, което я прави затворена и дава възможност за непрекъснато преминаване при желание.МАТЕРИАЛИ

Площта на сензорната пътека е 17,50 кв.м. и е с габаритни размери 22/2,5 м. За направата на пътеката е използвано PVC фолио , върху което е отпечатано уникално разработения за съответния проект дизайн. Всички готови изображения се ламинирани със специален ламинат, проектиран да обслужва обществени сгради с голямо натоварване на хора. Монтажа се извършва по разработена монтажна схема върху добре почистена основа.

bottom of page