top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Дърво

КОНЦЕПЦИЯ

Сензорната пътека представлява комбинация от изображения, които се залепят върху подовата настилка. Изображенията съставят различни игри, като наставляват децата да се движат по тях. Игрите включват движения като скачане, балансиране, завъртане, подскоци на един крак и др. Чрез комбинация от уникален графичен дизайн на изображенията и интересни игри децата могат да се забавляват, като същевременно извършват физическа дейност и освобождават натрупана енергия.

Конкретният проект представлява стилизирано изображение на дърво, чиито листа са българската азбука и цифрите от едно до десет. Короната от листа на дървото е разположена така, че да образува различни пътеки и дава възможност за разнообразни игри, като образуване на думи, следване на азбуката или цифрите от едно до десет и всякакви други игри, които децата могат да измисля.МАТЕРИАЛИ

Габаритни размери 3.60/1.90 м. За направата на пътеката е използвано PVC фолио , върху което е отпечатано уникално разработения за съответния проект дизайн. Всички готови изображения се ламинирани със специален ламинат, проектиран да обслужва обществени сгради с голямо натоварване на хора. Монтажа се извършва по разработена монтажна схема върху добре почистена основа.

bottom of page