top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Залез

КОНЦЕПЦИЯ

При проектирането на тази детска площадка сме използвали топли цветове, чрез които искаме да пресъздадем усещането за мекия допир на слънчевите лъчи. Предвидени са съоръжения подходящи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Около площадката се предвижда изграждане на ограда, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 163,84 кв.м. (12,8x12,8 кв.м.) Детската площадка е решена с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи с размери 40/40/3 см. Полагането на плочите е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. За ограждане на площадката е предвидена ограда от метална носеща конструкция и дървени оградни елементи.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 2 брой

Детска люлка – 1 брой

Детска люлка тип „Везна” – 1 брой

Детски пясъчник – 1 брой

Кошче за смет – 2 броя

Пейка – 3 броя
Детската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page