top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Улици

КОНЦЕПЦИЯ

Целта на тази детска площадка е да покаже градската среда в умален мащаб, като предостави възможността на децата да играят на „улицата”, чувствайки се в безопасност. На детската площадка децата могат да получат базови познания по безопасност на движението по пътищата.

Предвидени са съоръжения подходящи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Около площадката се предвижда изграждане на ограда, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 314,16 кв.м. (20,4x15,4 кв.м.). Решението е с ударопоглъщаща саморазливна настилка - покритие от Цветен EPDM - 1см. и подложка от черен SBR - 2см. Полагането на този тип настилка е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. Предвижда се елементи от настилката да бъдат изпълнени с изкуствена трева. За ограждане на площадката е предвидена ограда от метална носеща конструкция и дървени оградни елементи.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 2 броя

Детска люлка – 1 брой

Детска люлка тип „Везна” – 1 брой

Детскo съоръжение за катерене – 1 брой

Детска клатушка – 2 броя

Кошче за смет – 2 броя

Пейка – 4 брояДетската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page