top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Синя Музика

КОНЦЕПЦИЯ

Главната роля в тази детска площадка е отредена на музиката, но не чрез комбинация от звуци, а чрез комбинация на хармонизиращи един с друг цветове. Предвидени са съоръжения подходящи както за деца от 0 до 3 год. така и за по-големите-от 3 до 12 год. Около площадката се предвижда изграждане на ограда, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 108,16 кв.м. (10,4x10,4 кв.м.). Решението е с ударопоглъщаща саморазливна настилка - покритие от Цветен EPDM - 1см. и подложка от черен SBR - 2см. Полагането на този тип настилка е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. За ограждане на площадката е предвидена ограда от метална носеща конструкция и дървени оградни елементи.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 1 брой

Детска люлка – 1 брой

Детска люлка тип „Везна” – 1 брой

Детски пясъчник – 1 брой

Кошче за смет – 2 броя

Пейка – 2 брояДетската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page