top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Природата и градът

КОНЦЕПЦИЯ

С този проект предстаявме два варианта на детска площадка, разположена на терен с еднакви габарити.Първи Вариант : Основния мотив при този вариант е животните и техния начин на живот. Предвижда се настилката да бъде от няколко цвята, като на места ще бъдат изобразени различни животни. Между животни ще се разположат стъпки, които образуват занимателни игри.

Предвидени са съоръжения подходящи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Около площадката се предвижда изграждане на ограда, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.Втори Вариант : Основната цел при този вариант е да се разработи изчистена и функционална детска площадка. Предвижда се настилката да бъде в два цвята. Основен акцент е промяната на денивелацията при част от рзличните елементи.

Предвидени са съоръжения подходящи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Предвижда се площадката да бъде изградена в паркова среда, така че не е необходимо изграждането на ограда от всички и страни.КОНСТРУКЦИЯ

Двата варианта на детската площадка са разположена на площ от 186,16 кв.м. (20,5x10,5 кв.м.). Решението е с ударопоглъщаща саморазливна настилка - покритие от Цветен EPDM - 1см. и подложка от черен SBR - 3см. Полагането на този тип настилка е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. Предвижда се елементи от настилката да бъдат изпълнени с изкуствена трева. За ограждане на площадката е предвидена ограда от метална носеща конструкция и hpl плоскости, в която са изрязани силуети на рзлични животни.ОБЗАВЕЖДАНЕПърви Вариант

Комбинирано детско съоръжение – 1 броя

Детска люлка – 1 брой

Детскo съоръжение за катерене – 1 брой

Занимателна игра – 1 броя

Кошче за смет – 2 броя

Пейка – 4 брояВтори Вариант

Пързалка – 1 броя

Детска люлка – 1 брой

Детскo съоръжение за катерене – 1 брой

комплект елементи за катерене – 2 броя

стълби за катерене – 2 броя

дъска за рисуване – 1 броя

Кошче за смет – 2 броя

Пейка – 4 брояДетската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page