top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Приключенска пътека

КОНЦЕПЦИЯ

Водещата тема при разработването на тази площадка е неспиращото детско желание за приключения. Чрез комбинация от различни съоръжения предоставяме възможност на децата да се потопят в един интересен свят, в който приключението не е просто начин за забавление, а начин за научаване на нови неща. Предвидени са съоръжения подходящи както за деца от 0 до 3 год. така и за по-големите-от 3 до 12 год. Около площадката се предвижда изграждане на ограда, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 137,76 кв.м. (16,4x8,4 кв.м.) Детската площадка е решена с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи с размери 40/40/3 см. Полагането на плочите е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. За ограждане на площадката е предвидена ограда от метална носеща конструкция и дървени оградни елементи.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 1 брой

Детска люлка – 1 брой

Детско съоръжение за катерене – 1 брой

Детско съоръжение за баланс – 1 брой

Детско съоръжение игра ребус – 1 брой

Детска игра "Телефон” – 1 брой

Кошче за смет – 2 броя

Пейка – 2 брояДетската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page