top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Морски залив

КОНЦЕПЦИЯ

Темата на тази детска площадка е морето. Чрез комбинация от цветове и подбор на тематични съоръжения, предоставяме възможност на децата да се докоснат до морския плаж, заедно с всички приключения, които той крие. Предвидени са съоръжения подходящи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Около площадката се предвижда изграждане на декоративна ограда с места за сядане, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 197,86 кв.м. (15,8x13,3 кв.м.). Решението е с ударопоглъщаща саморазливна настилка - покритие от Цветен EPDM - 1см. и подложка от черен SBR - 2см. Полагането на този тип настилка е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. Предвижда се елементи от настилката да бъдат изпълнени с дървен декинг. За ограждане на площадката е предвидена ограда от бетонова конструкция с дървени оградни елементи и обособени места за сядане към нея.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 2 броя

Детска люлка – 1 брой

Детска люлка тип „Везна” – 1 брой

Детскo съоръжение тип тунел – 1 брой

Кошче за смет – 2 броя
Детската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page