top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Илюзия

КОНЦЕПЦИЯ

Тази детска площадка има за цел да стимулира въображението на децата. Предвидените триизмерните фигури по настилката, тематични игри и съоръжения създават условия за занимания, както за забавление, така и с образователен характер. Предвидени са съоръжения подходящи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Около площадката се предвижда изграждане на ограда, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 108,16 кв.м. (10,4x10,4 кв.м.). Решението е с ударопоглъщаща саморазливна настилка - покритие от Цветен EPDM - 1см. и подложка от черен SBR - 2см, както и настилка от изкуствена трева. Полагането на този тип настилката е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. Предвижда се елемнти от настилката да бъдат изпълнени с изкуствена трева. За ограждане на площадката е предвидена метална ограда с декоративни елементи.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 1 брой

Детска люлка – 1 брой

Детска клатушка – 1 брой

Детскo съоръжение игра „Ребус” – 1 брой

Детскo съоръжение игра „Морски шах” – 1 брой

Кошче за смет – 2 броя

Пейка – 2 броя
Детската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page