top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Горски обитатели

КОНЦЕПЦИЯ

Темата на тази площадка са горските обитатели и в частност любовта на децата към животните. Предвидени са съоръжения подходящи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Около площадката се предвижда изграждане на ограда, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 163,84 кв.м. (12,8x12,8 кв.м.) Детската площадка е решена с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи с размери 40/40/3 см. Полагането на плочите е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. Предвижда се елементи от настилката да бъдат изпълнени с настилка от естествен камък. За ограждане на площадката е предвидена ограда от метална носеща конструкция и дървени оградни елементи.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 2 броя

Детска люлка – 1 брой

Детска къща за тематични игри – 1 брой

Детско съоръжение тип „Тунел” – 1 брой

Детска клатушка – 1 брой

Кошче за смет – 4 броя

Пейка – 7 броя
Детската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page