top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Бюджет

КОНЦЕПЦИЯ

Основната цел при проектирането на тази детска площадка е да предоставим бюджетен продукт, който да осигурява необходимата функционалност на ниска цена. Към детската площадка не е предвидено изграждането на ограда, което означава, че тя трябва да бъе разположена в паркова среда, пешеходна зона или площадно пространство. Използвани са съоръжения подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст. . ​КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 63,80 кв.м. (6,8x9,6 кв.м.) Детската площадка е решена с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи с размери 40/40/2 см. Предвижда се елементи от настилката да бъдат изпълнени с паваж. Полагането на плочите е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 1 брой

Детска люлка – 1 брой

Кошче за смет – 2 броя

Пейка – 3 броя
Детската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page