top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Класни стаи на открито 2

КОНЦЕПЦИЯ

Водещата цел при разработването на класните стаи е да се предостави възможност за провеждане на учебни занятия на открито. Тези занятия са предпоставка за повишаване на ентусиазма сред учениците, породен от по-вълнуващото представяне на учебния материал. Също така използването на такъв тип класни стаи може да осигури увеличаване на дистанцията и намаляване на броя на контактите между децата при критични условия.

Съоръжението представлява комбинация от четири класни стаи. Предвижда се две от тях да бъдат отворен тип без ограждащи стени и без плътно покривно покритие. Другите две класни стаи ще бъдат частично затворени с опция за пълно затваряне, в зависимост от учебните нужди. За тях се предвижда една от стените да бъде плътна, а другите три стени да се състоят от подвижни стъклени прегради, които при нужда да могат да затворят целия обема на стаята. За тези две стаи се предвижда метална покривна конструкция покрита със стъклени плоскости. В извън учебно време съоръжението може да се ползва за открито място за хранене, почивка или извънкласни дейности или събития.

Всяка една от стаите е с капцитет 30 бр. седящи места .КОНСТРУКЦИЯ

Съоръжението е разположено на площ от 255,00 кв.м. (окръжност с диаметър = 17,50 м.).

Конструкцията е смесена и се състои от монолитни стоманобетонни основи в комбинация с метална конструкция. Завършващия слой на подовата настилка ще е от естествен камък.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Ученическа пейка тип арка – 4 броя

Права ученическа пейка – 8 броя

Ученическа маса – 4 броя

Учителски стол – 4 броя

bottom of page